Activeer uw gratis persoonlijke reviewmanager
Patiëntenreview Light

Page content

article content

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), voldoet u aan alle eisen?

Per 1 januari 2016 treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg in werking. De Wkkgz regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt ten dele bestaande wetgeving, maar bevat ook nieuwe bepalingen en verplichtingen.

De WKKGZ-regeling verplicht eerstelijnszorgverleners de kwaliteit van de geleverde zorg en diensten te monitoren. Gezien artikel 7 verplicht om kwaliteit inzichtelijk te maken,

WKKGZ, Art 7.) De patiënt heeft recht op keuze-informatie om tussen verschillende zorgaanbieders te kunnen kiezen. Dit betekent dat de zorgaanbieder op verzoek van de patiënt informatie moet verstrekken over de zorg die hij zou kunnen verlenen, de kwaliteit daarvan, wat daarvoor zijn tarief is en wat de ervaringen van andere cliënten zijn.

Lijkt het ons verstandig om de voordelen van Patientenreview onder de aandacht te brengen

Patientenreview heeft een instrument ontwikkeld waarbij patiënten en cliënten gestimuleerd worden om een beoordeling achter te laten over een behandeling of een zorgverlener. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse zorgverleners, patiënten en cliënten waarbij  rekening is  gehouden met de wensen en de behoeften van alle drie de partijen. De vragen zijn laagdrempelig genoeg zodat patiënten en cliënten een beoordeling  achter willen laten maar concreet genoeg om als zorgverlener en zorgverzekeraar de kwaliteit inzichtelijk te krijgen.

Een verlengde van dit instrument is dat zorgverleners negatieve beoordelingen direct  onder de aandacht krijgen om bereidheid tot actie te stimuleren. Zo wordt kwaliteit van zorg niet alleen meetbaar en inzichtelijk maar worden hulpverleners gestimuleerd aandachtspunten aan te pakken.

Patiëntenfeedback inzichtelijk maken door middel van reviews volgens WKKGZ richtlijnen?

Comment Section

0 reacties op “Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), voldoet u aan alle eisen?

Plaats een reactie


*