Patiëntenreview Privacy Policy

Wat wij vinden privacy net zo belangrijk als u

Als zorgverlener heeft u een juridische en morele verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van uw patiënten. Bij Patiëntenreview zijn we ons daar terdege van bewust. Daarom willen we zo transparant en duidelijk mogelijk zijn over welke gegevens we van u, uw praktijk en uw patiënten bewaren en gebruiken, en met wie we deze gegevens delen. Meer daarover leest u hieronder.

Wat voor gegevens worden verzameld?

NAAR DATA OPSLAG

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

NAAR DATA GEBRUIK

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

NAAR DATA BEVEILIGING

Wat voor gegevens worden verzameld?

Data over uw account en gebruiksgedrag

We verzamelen inhoud en andere gegevens die u levert wanneer u onze diensten gebruikt, waaronder de tijdstippen waarop u zich aanmeldt voor een account, items maakt, uitnodigingen verstuurt en communiceert met uw patiënten. Ook kan het hierbij gaan om gegevens over de inhoud die u levert, zoals de inhoud van een uitnodiging tot beoordeling aan patiënten. We verzamelen ten slotte ook gegevens over hoe u onze diensten gebruikt, zoals de regelmaat en duur van uw activiteiten.

Data van uw patiënten

Er worden gegevens van uw patiënten verzameld die met het gebruik van uw account door u aan Patiëntenreview worden verstrekt. Deze gegevens omvatten in elk geval het e-mailadres en de voor- en achternaam van de patiënt. Met uw toestemming worden ook demografische gegevens verzameld, bijvoorbeeld over de woonplaats, het geslacht of de leeftijd van de door u verstrekte patiëntengegevens. Bovendien verzamelen we gegevens over de sociale profielen van uw patiënten, bijvoorbeeld Facebook- of Twitterprofielen

Data over beoordelingen door uw patiënten

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

Data over uw account en gebruiksgedrag

We gebruiken de gegevens over uw account en praktijk om een correcte administratie en gebruikstevredenheid te kunnen garanderen. We doen dit door de regelmaat, tijdsduur en aard van de activiteiten in de Patiëntenreview app te analyseren. Met deze informatie bepalen we welke verbeteringen we kunnen doorvoeren aan Patiëntenreview.

Data van uw patiënten

De persoonlijke gegevens (e-mailadres en voor- en achternaam) van uw patiënten worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat uitnodigingen naar uw patiënten gestuurd kunnen worden, en dat de patiënt persoonlijk met voor- en/of achternaam kan worden geadresseerd. De datastromen van patiëntengegevens vinden uitsluitend plaats tussen uw account en de betreffende patiënt en zullen nooit ontsloten worden naar andere gebruikers of systemen van derde partijen.

Data over beoordelingen door uw patiënten

Beoordelingen en de daarbij behorende data (de voor- en achternaam en het e-mailadres van de beoordelaar) worden uitsluitend getoond aan de praktijk en zorgverlener voor wie de beoordeling bedoeld is. Verder gebruiken we uitsluitend numerieke gegevens die niet herleidbaar zijn tot uw praktijk of patiënten om u, Patiëntenreview en andere praktijken van relevante statistieken te voorzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergelijken van één praktijk met het landelijk gemiddelde.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

De beveiliging van de verbinding tussen u en Patiëntenreview

Om er zeker van te zijn dat de gegevens die u met Patiëntenreview uitwisselt alleen zichtbaar zijn voor de bestemde partijen, is een veilige verbinding essentieel. Om dit te waarborgen, verplichten we de webbrowser om alle communicatie met de Patiëntenreview app te laten verlopen via het HTTPS protocol. Dit betekent dat de verbinding versleuteld is en niet kan worden uitgelezen door derde partijen. Zorg er zelf wel voor dat u altijd verbinding maakt via een beveiligd Wi-Fi netwerk.

De beveiliging op serverniveau

De beveiliging van de server staat aan de basis van de infrastructuur waarop Patiëntenreview draait. De server is volledig in eigen beheer, waardoor we volledige controle hebben over de services die erop draaien. We gebruiken bijvoorbeeld een geavanceerde monitoring service; deze controleert real-time de toegangspogingen tot Patiëntenreview. Mochten er signalen zijn die op oneigenlijk gebruik wijzen, bijvoorbeeld wanneer iemand een wachtwoord probeert te kraken, of wanneer er sprake is van onlogisch veel dataverbruik, dan wordt de toegang tot de servers van Patiëntenreview onmiddellijk geblokkeerd en worden onze technici direct op de hoogte gesteld.

De beveiliging van de gegevens

De gegevens van uw praktijk en de namen en e-mailadressen van uw patiënten worden bewaard in een in Nederland gelokaliseerde database die aan de eerdergenoemde beveiliging vaDe gegevens van uw praktijk en de namen en e-mailadressen van uw patiënten worden bewaard in een in Nederland gelokaliseerde database die aan de eerdergenoemde beveiliging van de server onderhevig is. Bovendien worden de gegevens versleuteld met behulp van een 128-bits encryptie. De programmatuur voor de uitwisseling van gegevens met de database volgt bovendien geldende industriestandaarden als het om beveiliging gaat. De programmatuur wordt regelmatig bijgewerkt, waardoor we het risico op een beveiligingslek in de gegevensstromen minimaliseren.n de server onderhevig is. Bovendien worden de gegevens versleuteld met behulp van een 128-bits encryptie. De programmatuur voor de uitwisseling van gegevens met de database volgt bovendien geldende industriestandaarden als het gaat om beveiliging. De programmatuur wordt regelmatig bijgewerkt waardoor we het risico op een beveiligingslek in de gegevensstromen minimaliseren.